Telegrafkureren


Er soldaterforeningens medlemsblad

Medlemsbladet udkommer 4 gange om året.

Udgivelsestidspunkterne er: 15. februar, 15. maj, 15. august og 15. november.

Deadline er 1 måned før, men meget gerne tidligere.

Telegrafkurerens redaktion består af redaktøren, der støttes af og arbejder sammen med et bladudvalg, der består af 3 medlemmer, samt en suppleant.

Redaktør, bladudvalgets medlemmer og suppleant vælges for et år ad gangen på det årlige Sendemandsmøde (Landsforeningens generalforsamling), der afholdes på skift i de 5 lokalafdelinger i maj måned.

Hver afdeling udpeger en referent, der skriver og aflevere lokalafdelingens indlæg til bladet, ligesom et hvert medlem af Soldaterforeningen kan få optaget et indlæg, der i sagens natur skal være af almen interesse for Soldaterforeningen og/eller dets arbejde.

Fra 25. maj 2024 er det blevet muligt, at modtage Telegrafkureren som PDF-fil til din e-mailadresse. Dette er naturligvis helt valgfrit om man vil have bladet som papir med posten eller som PDF til ens e-mailadresse, se artiklen i august 2024 nummeret eller klik her.

Medlemmer fra Sydsjælland afdeling står for redigering, trykning, samling og hæftning af bladet.

Af trykketekniske årsager kan vi desværre kun bringe fotografier i sort/hvid (gråtoner) i vort medlemsblad.

Illustrationer i form af simple stregtegninger i sort/hvid kan trykkes i bladet uden begrænsninger. Selvom redaktøren har et pænt stort udvalg af disse, mangler vi en del, især soldatertegninger og tegninger af militærhistoriske mindesmærker, f. eks. Landsoldaten og Dybbøl Mølle. Er du i besiddelse af sådanne, er du mere end velkommen til, at sende dem til redaktøren, men hold lige øje med en eventuel ophavsret.

Fra 1. september 2009 overtog bladredaktøren også redaktionen for Telegraf-Regimenternes Soldaterforenings hjemmeside.

I modsætning til bladet, kan vi på hjemmesiden bringe alle former for tegninger og grafik, herunder fotografier, både i sort/hvid og farve. Videofilm kan i begrænset omfang også lægges på hjemmesiden.

Link til videoklip/film (mirrored link) kan i princippet lægges på ubegrænset, men webredaktøren vil forsøge at begrænse det til et minimum, da webredaktøren ikke har kontrol med disse videoklip, da disse ikke ligger på vores server. Hvis klippet fjernes, uden at vi får besked, linker vi bare til en ikke eksisterende side/video.