Hvad laver vi så?

I lokalafdelingerne arrangeres forskellige former for sammenkomster.

Udbuddet er stort og alsidigt, det omfatter eksempelvis billard, dart, rafling, kort- og keglespil, traveture, pokalskydning og sammenkomster af forskellig art, samt der arrangeres besøg på steder og i virksomheder, der under andre omstændigheder ville være lukkede for offentligheden og meget mere.  


JUBILARSTÆVNER TRÆKKER FOLK

T.R.S. som foreningen i dagligdagen hedder, arrangerer som noget af det mest populære årlige jubilarstævner. Her mødes de gamle krigere fra hele landet.

Stævnerne arrangeres i et godt og snævert samarbejde med Føringsstøtteregimentet (tidl. Telegrafregimentet).

Jubilarer er telegrafsoldater, der er indkaldt i årstal, der har samme endetal som indeværende år, samt dette endetal minus 5.
F. eks. i året 2019 er jubilarer telegrafsoldater indkaldt i årene 1999, 1994, 1989, 1984, 1979, 1974, 1969, 1964 o.s.v.

Den anden lørdag i september afholdes jubilarstævnet på Ryes kaserne i Fredericia, hvor Føringsstøtteregimentet har hjemsted.

Ved jubilarstævnet uddeles medaljer og diplomer til jubilarerne, der er fremvisning af Føringsstøtteregimentets nyeste materiel, og som noget der rigtig trækker minderne frem, er der også besøg i Telegrafhistorisk Samling (tidl. Telegrafregimentets Historiske Samling), der tidligere havde hjemsted på Bülows kaserne i Fredericia. Samlingen er nu flyttet til Ryes kaserne, hvor det p.t. genopbygges. Bülows kaserne er efter det, i skrivende stund, seneste forsvarsforlig, blevet solgt til Fredericia kommune.

I samlingen er telegraftroppernes udfasede materiel rigt repræsenteret, ligesom der i samlingen findes et stort billedarkiv.

En jubilæumskonto danner grundlag for økonomien til afholdelse af jubilarstævnerne, ligesom der også herfra kan ydes hjælp til rejser for mindrebemidlede medlemmer.