Referat SMM

Referat fra Sendemandsmødet lørdag 25. maj 2024 i Fredericia.

Som optakt fik Hugo Lund Jensen kammeratskabspokalen, København afd. fik skydepokalen, de var de eneste deltagere og Bent Ove Jacobsen fik et diplom, som gjorde ham til Æresmedlem af afd. Sydjylland.

1.Valg af dirigent, Peter Christensen, Sydsj. afd.
2a.Valg af referent, Landssekretæren.
2b.Valg af 2 stemmetællere, Keld Petersen Sydjyl. afd. og Erik Leth, Kbh. afd.
3.Landsformandens beretning, god, men Eigil Frederiksen, Aarhus afd. havde nogle kommentarer vedr. bladet.
4.Landskassereren fremlagde det reviderede regnskab, godt og fyldigt.
5.Redaktørens beretning om medlemsbladet. Var ikke tilstede, men havde meddelt, at alt kører.
6.Behandling af indkomne forslag: LF havde foreslået at reducere bladet fra 5 til 4 nr. om året, og at de som ønsker det, kan modtage bladet digitalt i PDF format. Flere udtrykte bekymring over forslaget og mente, at vi vil miste medlemmer. Efter skriftlig afstemning besluttede SMM med stemmerne 12 for og 4 imod, at gå fra 5 til 4 blade om året.
7.Valg af FU: LF Per Skou Hansen, Sydsj. afd. og FU medlem Lennart Bernstein, Kbh. afd. genvalgt.
8.Valg af suppleant til FU: Kai Degn Christensen, Sydsj. afd. genvalgt.
9a.Valg af revisor: Keld Petersen, Sydjyl. afd. genvalgt.
9b.Valg af revisorsuppleant: Peter Christensen, Sydsj. afd. genvalgt.
10a.Valg af redaktør: Verner Qvotrup, Sydsj. afd. genvalgt.
10b.Valg til bladudvalg: Peter Christensen og Svend Andersen, Sydsj. afd. genvalgt.
10c.Suppleant til bladudvalg: Kai Degn Christensen, Sydsj. afd. nyvalgt.
11.Valg af repræsentant til THS: Claus S. Hansen, Sydjyl. afd.
12.Fastlæggelse af arb. plan og budget. Jens Simonsen foreslog, at vi melder os ud af DSL og holder HB mødet i forbindelse med Jubilarstævnet, det blev diskuteret, men afvist.
13a.Fastsættelse af rejseudgifter og diæter: Uændret.
13b.Kontingent til landsforeningen for 2025: Uændret 90 kr.
13c.Kontingent til jubilæumsfonden for 2025: Uændret 0 kr.
14.Fastsættelse af sted for SMM 2025: Sydsjælland afd. den 24. maj 2025.
15.Evt. Her orienterede LF om jubilæumsfesten, 29 juni 2024 fra kl. 12.30 til kl. 18.00, evt. 19.00, Pris 300 kr. pr. person.

Underskrevet:

Claus S. Hansen, Landssekretær og Peter Christensen, dirigent.

(Ovenstående referat renskrevet af redaktøren, med få grammatiske ændringer).