Telegraf-Regimenternes Soldaterforening

En soldaterforening for Telegrafsoldater, nuværende som tidligere.

Telegraf-Regimenternes Soldaterforening (T.R.S.) formål er, at samle tidligere og nuværende telegrafsoldater, for derved at knytte venskaber og vedligeholde minderne fra soldatertiden.

Rekrutteringen af medlemmer sker blandt nuværende og tidligere telegrafsoldater, der gør eller har gjort tjeneste ved FØRINGSSTØTTEREGIMENTET i Fredericia og de tidligere, nu nedlagte, Telegrafregimentet i Fredericia, Jydske Telegrafregiment i Århus og Sjællandske Telegrafregiment i Høvelte, samt Telegrafbataljonerne fra før 1951, da disse var underlagt hhv. Jydske og Sjællandske Ingeniørregimenter.

Foreningen, der er en civil og upolitisk forening, er stiftet 1. juli 1949 og kan i 2024 fejre 75 års jubilæum.

Foreningen ledes i det daglige af et forretningsudvalg (FU), der står til ansvar over for hovedbestyrelsen (HB). Forretningsudvalget består af Landsformanden, Landskassereren, Landssekretæren, et FU-medlem og Redaktøren.
Hver lokalafdeling vælger på lokalafdelingens generalforsamling et hovedbestyrelsesmedlem, der typisk er formanden for lokalafdelingen, samt en suppleant.

Forretningsudvalgets medlemmer vælges på det årlige sendemandsmøde, der er landsforeningens generalforsamling.
Sendemandsmødet skal i følge vedtægterne afholdes i maj måned og arrangeres på skift hos de 5 lokalafdelinger.

De 5 lokalafdelinger er selvadministrerende med egne vedtægter, der dog ikke må være i modstrid med landsforeningens vedtægter og er fordelt med 3 vest for Storebælt og 2 øst for Storebælt.

Hver lokalforening fastsætter selv deres kontingent efter individuelle behov. Lokalafdelingernes kontingent inkluderer kontingent til landsforeningen og medlemsbladet Telegrafkureren, samt eventuelle medlemskaber af landsdækkende soldaterforeningssammenslutninger, f.eks. Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL) og lokale sammenslutninger, f.eks. Sydsjællandske Soldaterforeningers Centralsammenslutning (SSCS).

Hvorfor være medlem af soldaterforeningen?

Foreningen er bindeleddet mellem dig og dine regimentskammerater. Det er ved foreningens forskellige arrangementer vi mødes og vedligeholder kontakten og kammeratskabet.
Det kammeratskab der blev skabt medens man var soldat, er vor soldaterforenings styrke og det trives bedst ved et medlemskab.

Enten vi mødes ved mødeaftenerne, ved fester med vores ægtefæller eller ved jubilarstævner, så vil kontakten gennem soldaterforeningen altid være tilstede

Hvis man har været indkaldt til Jydske Telegrafregiment, Sjællandske Telegrafregiment, Telegrafregimentet eller det nuværende Føringsstøtteregiment, så har man fået en oplevelse for livet.

Noget for dig? Gå til indmeldelsesformular.