Telegrafkureren som PDF-fil

Bladdistributøren og Redaktøren har siden årsskiftet kørt et forsøg med medlemsbladet som PDF-fil, men kun til de af vores medlemmer der bor i udlandet. De 3-4 udenlandske medlemmer har kun givet positive tilbagemeldinger.

Begrundelsen er at spare på den nu meget høje porto for udlandsforsendelser. Portoen for indenlandske forsendelser er også steget voldsomt.

Redaktøren har fået et par håndfulde henvendelser fra indenlandske medlemmer, der også gerne vil have medlemsbladet som PDF. Dette er i første omgang blevet afvist, da tiltaget først skal vedtages/godkendes på et Sendemandsmøde.

Sendemandsmødet 2024 har således nu vedtaget/godkendt dette, så nu kan vi tilbyde det til ALLE medlemmer.

Om du vi have medlemsbladet på papir som hidtil, sendt med posten til din bopæl eller om du vil have bladet som PDF sendt til din e-mailadresse er naturligvis helt og aldeles VALGFRIT.

Det er naturligvis en betingelse, at du er i besiddelse af en digital enhed i form af en tablet, computer eller smartphone, samt en e-mailadresse, for at få bladet som PDF via e-mail. Det er ligeledes en betingelse, at hvis man skifter e-mailadresse, så skal redaktøren have besked hurtigst muligt.

Tilmelding:

For at undgå misbrug vil der IKKE blive oprettet en formular på hjemmesiden, men Redaktøren har oprettet en speciel e-mailadresse til formålet.

BENYT KUN DENNE E-MAILADRESSE, da Bladdistributøren skal slette dig i forsendelseslisten for bladet og Redaktøren skal oprette dig i en mailliste på vores server.

Ved at benytte denne e-mailadresse får begge besked i samme mail.

E-mailadressen er: KD.94172083154691SRT1720831546@FDP1720831546

Skriv i emnefeltet: Bladet som PDF.

Vi skal have oplyst dit for- og efternavn, fuld postadresse og din e-mailadresse, samt hvilken afdeling du er medlem af.

Som kontrol er det nødvendigt med alle oplysninger, så vi kan kontrollere at du er medlem, samt at vi vælger det rigtige medlem.
Efterfølgende giver Bladdistributøren redaktøren besked.

Hvis anmodningen kommer tæt på en bladudgivelse kan det ske, at du første gang får bladet både som papir med posten og som PDF på din e-mailadresse.

Omslagene med adresserne bliver trykt i god tid før udgivelsen og så er det ikke sikkert, at vi lige kan finde dit omslag blandt de mange andre.

Du får en tilbagemelding pr. e-mail, når Redaktøren har oprettet din e-mailadresse i maillisten.

Det skal understreges, at Redaktøren kun bruger de indsamlede e-mailadresser til dette ene formål og de vil under ingen omstændigheder blive videregivet til 3. mand eller gengivet i bladet eller på hjemmesiderne.

Forsendelsen:

PDF-filen bliver sendt til Redaktøren selv og med alle modtagere som Bcc (skjult modtager), således at man hver især ikke kan se hinandens e-mailadresser.

Applikation, program eller nudansk App.

For at kunne læse en PDF-fil skal du naturligvis have et program som kan det.

Har du Windows 10® eller Windows 11® på din computer behøver du ikke gøre noget.

Microsoft Edge (Internetbrowser indbygget i Win10/11) kan læse PDF-filer.

Til andre styresystemer/enheder kan det måske være nødvendigt at downloade f. eks. Adobe Reader, som er gratis.

Fortrydelse:

Naturligvis kan man fortryde, send en ny e-mail til føromtalte e-mailadresse med samme oplysninger, blot skal emnefeltet være: Bladet som papir..

For ikke at overbelaste Bladdistributøren og/eller Redaktøren unødigt opfordres der til, at man ikke skifter mellem de 2 muligheder i tide og utide.

Bliver dette tilfældet ser vi os nødtaget til at indføre begrænsninger, f. eks. at man kun kan skifte EN gang om året, f. eks. ved årsskifte.

Hjemmesiden:

Indmeldelsesformularen på hjemmesiden er ændret, så nye medlemmer eller ved genindmeldelse kan vælge om man vil have Telegrafkureren som PDF eller papir.

Formularen tilsendes både Bladdistributør og Redaktør på deres e-mailadresser.

Teknik.

De e-mailadresser som skal modtage bladet som PDF, oprettes i en gruppeliste på Redaktørens e-mailkonto på webhotellet. Det er kun Redaktøren som har adgang hertil.

Hermed sikres det, at hvis nuværende Redaktør bliver indkaldt til Ryes Brigade eller på anden vis afgår fra posten, så vil den nye Redaktør ”arve” kontoen og således have adgang til gruppelisten og skal ikke starte forfra.

Redaktøren/Webmaster