E-mail til Landskassereren

Landskassereren modtager henvendelser vedr. :

  • Emner af økonomisk karakter.
  • Emner vedr. pengeinstitut.
  • Ind- og udbetaling i.f.m. Landsforeningens arrangementer.

Emner som manglende medlemsblad og medlemsforhold (optagelse, adresseændring mm.) bedes rettet til bladdistributøren.

Emner vedr. foreningens virke og politikker bedes rettet til Landsformanden og/eller Landssekretæren.

Emner vedr. artikler/indlæg til Telegrafkureren og hjemmeside bedes rettet til Redaktøren..

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Dit navn.
Indtast din e-mailadresse.
Indtast din besked/meddelelse.