E-mail til Landsformanden

Landsformanden modtager henvendelser vedr. :

  • Emner af overordnet foreningsmæssig karakter.
  • Emner om foreningens virke og politikker.

Emner som manglende medlemsblad og medlemsforhold (optagelse, adresseændring mm.) bedes rettet til bladdistributøren.

Emner vedr. økonomi til Landskassereren.

Emner vedr. artikler/indlæg til Telegrafkureren og hjemmeside bedes rettet til Redaktøren.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Dit navn.
Indtast din e-mailadresse.
Indtast din besked/meddelelse.