E-mail til Bladdistributøren

Bladdistributøren modtager henvendelser vedr. :

  • Reklamation vedr. manglende medlemsblade.
  • Adresse- og navneændringer mm.
  • Ind- og udmeldelser af foreningen.
  • Medlemsforhold i øvrigt.
  • Emner til behandling i bladudvalg

Emner vedr. Foreningens virke og politikker bedes rettet til Landsformanden og/eller Landssekretæren.

Emner vedr. økonomi til Landskassereren.

Emner vedr. artikler/indlæg til Telegrafkureren og hjemmeside bedes rettet til Redaktøren..

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Dit navn.
Indtast din e-mailadresse.
Indtast din besked/meddelelse.